Vejledning & montering

Opsæt din egen solvandvarmer

  1. Find et godt sted i haven eller på et fladt tag hvor solen skinner hele dagen. Skærmen skal pege mod syd, sydøst eller sydvest. Sørg for at det valgte sted er i nærheden af teknikrum hvis solvandvarmeren skal kobles sammen med huses øvrige brugsvandsinstallation.

 

  1. Sørg for at underlaget er fast hvis den skal stå i haven. Skal solvandvarmeren stå på et fladt tag, så skal det evt. forstærkes eller der skal lægges trykfordelende plader under solvandvarmeren’s ben.

 

  1. Flyt kassen hen til det sted hvor solvandvarmeren skal opstilles og pak den ud af kassen.

 

  1. Stil tanken bag solvandvarmeren som modhold. Fastgør dernæst de lange stænger til bunden og vip solvandvarmeren til lodret position så den står på benene.

 

  1. Samtidig med at mindst to personer fastholder den i lodret som ekstra sikkerhed, monteres resten af stativet på undersiden af solvandvarmeren.

 

  1.  Nu rulles tanken ind i solvandvarmeren’s tankrum.

 

  1. Vip solvandvarmeren tilbage til normal position. Stativet bruges som en løftestang så tanken kommer til at ligge øverst. Der skal bruges 4 personer til dette. 2 personer til at løfte enden med tanken og 2 til at trække øverst i stængerne.

 

  1. Tilslut det “kolde” og det “varme” rør fra solfangerkredsen til tanken.

 

  1. Det “kolde” og det “varme brugsvarme rør” som forbinder solvandvarmeren og husets installation, skal nu frostsikres og udmåles i den rigtige længde. Forbered det isolerede rør med el-tracing kabel langs de isolerede rør. Både det kolde og varme rør skal el-traces.

 

  1. Træk også et el-ledning til solvandvarmeren’s backup el-vandvarmer langs det “kolde” og det “varme” brugsvandsrør. En autoriseret el-installatør skal foretage tilslutningen.

 

  1. Forbind nu de isolerede og frostsikrede koldt/varmt brugsvandsrør til solvandvarmeren’s brugsvandstank.

 

  1. Før det isolerede koldt/varmt brugsvands rør ind til husets teknikrum. I den forbindelse skal der muligvis laves hul i væg eller tag. Hvis der laves gennembrydning af tag er det vigtigt at der anvendes en taggennemføring.

 

  1. Det “kolde” og det “varme” rør fra solvandvarmeren, skal nu forbindes til husets brugsvandsinstallation. Dette skal foretages af en autoriseret vvs-installatør.

 

  1. Åben for stophanen i teknikrummet så systemet fyldes med brugsvand.

 

  1. Fyld solkredsen med solfangervæske (-37°c).

 

  1. Læg låget på og spænd skruerne til låget.

 

 1. Tag et velfortjent varmt bad 😉

Aguasol installation – VIGTIGT! læs sikkerhedsbeskrivelse herunder.

VIGTIGT! Man må ikke befinde sig under Aguasol Unbody når stativ samles. Der skal af sikkerhedsmæssige grunde ligeledes være minimum en person som støtter Aguasol Unbody mens stativ samles.

Filmen følger ikke disse sikkerhedsforanstaltninger, så vær derfor opmærksom på ovenstående.