Testimonials

Nedenunder kan du læse nogle udtalelser fra tidligere kunder

Søren Tanghus

Min unibody lever op til det du/i har lovet og anlægget virker uden nogen form for vedligehold eller eftersyn. Jeg har monteret unibody i serie med anden vandvarmer som varmes op af oliefyr, så jeg bruger ikke varme stav i unibody til andet end frostsikring (varmelegeme i unibody har aldrig kørt) unibody bruges her som forvarmer til varmt vand. Om sommeren køre oliefyr ikke så da virker nr 2 varmtvandsbeholder som buffer og varmestaven i denne som temperatur min. I vore tilfælde Ca. 50 grader. Unibody er monteret samtidigt med solceller. Unibody har her alene leveret en el besparelse på Ca. 2000 kWh. (der ud over er der en besparelse på olie om vinteren som jeg ikke har tal på men en besparelse er der også her).

Hilsen Søren Tanghus

Keld Tolstrup

Vi gik fra en udgift på 28.000 kr om året til 3-4.000 kr, ved at skifte til vedvarende energikilder. Vi fik solceller til at lave strøm. Vi fik jord – og solvarme til varme og varmt vand. Med det blev varme udgiften voldsomt reduceret. Derudover giver solvandvarmeren fra Aguasol så meget glæde ved os voksne og ikke mindst børnene i det vi ikke skal spare på det varme vand. Unibody aggregatet er sat ind som ”forvarmer” til varmtvandstanken i jordvarmepumpen med succes. Keld Tolstrup , Energivejleder.

Henrik Simonsen

I 2009 etablerede vi et udendørs SPA bad beregnet til 6 til 8 personer.
Karret blev oprindeligt opvarmet med et 6 kw. varmelegeme.
El forbruget var her kr. 23.000,- p.a., ca. 13000 Kw/h
Spa’en anvendes året rundt og står med konstant ca. 2500 ltr. vand der er behandlet i lighed med en swiming pool.
I 2012 etablerede jeg en Danfoss vand/vand varmepumpe på 6 kw. til varmeforsyning på ude-spa’en.
Dette reducerede mit el-forbrug med ca. 3000 Kw/h, som betyder en reduktion på ca. 23%
I sommerren 2013 monteredes Uni bodyen.
Mit årlige elforbrug er nu reduceret med yderligere 4000 Kw/h til ca 6000 Kw/h p.a.
Altså en samlet energireduktion på 53 % hvor Unibodyen står for de 40 %
Det skal bemærkes, at der nu er rigeligt med varmt vand til at fylde det indendørs spabad, hvilket før hen måtte gøres over flere omgange med min. 110 ltr. Metro beholder.
Huset er suppleret med brændeovn.
Fra april til oktober har der stort set ikke været anvendt el.
Frem og retur er lavet i 15 mm pexrør der er isoleret og el-tracet.
El-tracingen er vigtig da huset ikke altid er beboet i vinterperioden, og der ved risiko for frostsprængning. Hilsen Henrik Simonsen, Sanistaal.

Teddy Vester

Det var noget af en øjenåbner for os. Vi har et hus på 158 m2 hvor vi bor med vores to døtre. Vi burger el til opvarmning, suppleret med brændeovn om vinteren. Vi fik vores Unibody installeret i januar må- ned i år, og siden har vi haft rigtig megen glæde af den. Når solen skinner får vi mas- ser af meget varmt vand. Vi har ændret vores forbrugsmønster lidt, således at vi om som- meren kører løs med brug af varmt vand, og sparer lidt om vinteren, hvor solen får hjælp af en elpatron i solvandvarmeren. Jeg regner med en tilbage betalingstid på 4-5 år med vores forbrug. Teddy Vester

Mogens Frandsen

Vi bor to personer I et nyt elopvarmet hus og havde et forbrug Uden Unibody’en, de første 4 år en udgift på ca. 15.000 kroner pr. år. Så fik vi en unibody installeret i 2012. Så efter 4 år med klassisk el opvarmning får vi en solvandvarmeren monteret på det vestvendte tag.
Vi betale ca. 40.000 kroner for anlæg og montage og fik et håndværker tilskud til en værdi af ca. 12.000 kroner i alt ca. 28.000 kroner i udgift og kan registrere en årlig besparelse på ca. 4.000 kr. årligt. Det betyder at anlægget er afskrevet efter 7 år.