Grøn energi

Aguasol Unibody er 100% ægte grøn energi, idet Unibody’en kun behøver sol for at lave energien til opvarmning af dit varme brugsvand.
Cirkulationen i Unibody’en drives af termo dynamikken (varm væske er lettere end kold væske), eller med andre ord er Unibody’en selvcirkulerende dvs. at der ikke skal bruges strøm for at give dig masser af varmt vand.
Det kalder vi for 100% grønt energi!

Det’ ren sol

Selvcirkulerende solvandvarmer er anderkendt, af alle landene i Europa (EU), som den bedste og mest miljørigtige måde at få energi til opvarmning af vandet på. I flere lande er det skrevet ind i lovgivingen, at det varme brugsvand skal komme fra en solvandvarmer.

Uafhængighed

Samtidig er det også for langt de fleste, den økonomisk bedste løsning. Tilbage betalingstiden er typisk mellem 5-9 år. Efter 20 år kan Unibody’en have sparet husejeren for 50-100.000 kr. Tilbagebetalingstid og beløb er afhængig af flere faktorer som nuværende energikilde, antal personer, forbrug og ikke mindst energipriserne. Falder eller stiger energipriserne i fremtiden!? Ved at vælge en Unibody løsning bliver næsten uafhængig af energipriserne fremadrettet.

Et nyt EU-regulativ for vandvarmer, som er ved at blive implementeret, fremgår det også at det kun er vandvarmere som har termisk sol for energikilde og en varmtvandsbeholder som lagertank, der kan opnå det grønne A+ ECO-label for vandvarmere.

Med en Aguasol Unibody er du også med til at spare miljøet for mellem 8-11 tons CO2.